MixC 2019------13.09.2019. Sân: Mstětice 2019

Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Nguyễn Minh Hiền  Dương Đình Tùng Lê Quang Chung (Vi)  Trần Anh Việt8:30
2 Phan Sơn Vũ Văn Bảo Hồ Văn Hùng8:40
3 Nguyễn Văn Thuấn Đoàn Minh Đông Dương Chí Hiển Phạm Khắc Lương 8:50
4 Hà Nhân Hiền Dương Việt Anh Lê Văn Dương Nguyễn Đoàn Bộ9:00
59:10
69:20
7 Lương Bình Huyên Vũ Anh Dũng Lê Việt Cường Nguyễn Thị Thu (Cường)9:30
8 Trần Thân Thiện Nguyễn Văn Tới Trần Tiến  Nguyễn Khắc Bốn9:40


Xuất phát hố số 10

1 Nguyễn Thắng Mai Văn Rao Nguyễn Văn Hạng Trần Thanh Tuấn8:30
2 Trương Doãn Thìn Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thế Minh Đỗ Hùng Sơn8:40
3 Nguyễn Quyết Thắng Trần Sơn Sâm Ngô Mạnh Cường Trần Thuận8:50
4 Vũ Văn Kim Chu Minh Khánh Thân Văn Huyên Nguyễn Đức Tuấn9:00
5 Vũ Xuân Thu Trần Mạnh Hùng Giang Thành  Mai Hồng Thanh9:10
6 Đinh Việt Lương Sĩ Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Trường Sơn9:20
79:30AAA55
Error, insert query failed hihi