Sinh nhật lần thứ 7------30.09.2019. Sân: Pyšely

Lịch thi đấu In ra

1 Luyện Huy Hương  Nguyễn Hồng Sơn Trần Mạnh Hùng 9:40
2 Nguyễn Đức Ngọc Trần Minh Sơn Đặng Văn Minh (Châu) Mai Văn Đại9:50
3 Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Ngọc Anh Phan Sơn Thân Văn Huyên10:00
4 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Thanh Vượng Phạm Quang Thăng Trần Thân Thiện 10:10
5 Phạm Kim Chung Vũ Thị Hồng Mai  Nguyenová Ngần10:20
6 Trần Thuận Phạm Hoàng Hải Lương Sĩ Nguyễn Đoàn Bộ10:30
7 Nguyễn Văn Tiệp Lương Bình Huyên  Phạm Khắc Lương  Trần Anh Việt10:40
8 Nguyễn Văn Tới Vũ Văn Tuyến Trần Tiến  Hà Minh Xuân 10:50
9 Nguyễn Văn Trọng Vũ Văn Bảo Dương Chí Hiển Vũ Khánh Toàn11:00
10 Dương Đình Tùng Đỗ Hùng Sơn Nguyễn Văn Trọng11:10
11 Lê Văn Dương Phạm Ngọc Toàn  Hà Nhân Hiền Nguyễn Minh Hiền 11:20
12 Vũ Xuân Thu  Đỗ Hữu Chiến Đỗ Ngọc Sơn11:30
13 Nguyễn Thị Thu (Trọng)  Trần Minh Tơ Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Trần Thị Mến11:40
14 Nguyễn Văn Hạng Phan Quốc Hải Mai Hồng Thanh Nguyễn Minh Xuân11:50
15 Đoàn Minh Đông Nguyễn Chris Phụng Nguyễn Anh Tú Nguyễn Minh Tuấn12:00
16 Lê Văn Nam Nguyễn Quốc Minh Vũ Trùng Dương Trần Anh Đức12:10


AAA56
Error, insert query failed hihi