The Champion ------14.10.2019. Sân: Černý Most

Lịch thi đấu In ra

1 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Văn Thuấn Thân Văn Huyên Mai Hồng Thanh1A
2 Trần Thuận Vũ Trùng Dương Phạm Hoàng Hải Nguyễn Minh Xuân1B
3 Nguyễn Khắc Bốn Nguyễn Hùng Vĩ (Brno) Nguyễn Thắng Bùi Văn Anh (Brno)2A
4 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Thanh Vượng  Phạm Quang Thăng2B
5 Nguyenová Ngần  Nguyễn Thị Thanh Yến (KV) Trần Thị Mến Nguyễn Thị Kiến 3A
6 Bùi Ngọc Xanh  Trần Tiến Trần Văn Liễu ( Plzeň) Đỗ Ngọc Sơn 3B
7 Trần Văn Đang (Cheb) Huỳnh Tấn Bình Nguyễn Lương Phùng Vũ Đăng Khoa (KV)4A
8 Phan Sơn Nguyễn Quang Minh Bùi Quý Thế Hồ Việt4B
9 Lê Văn Dương  Lương Khánh Thiện Hà Nhân Hiền Trần Anh Đức5A
10 Mai Văn Đại Đặng Văn Minh (Châu) Trần Minh Sơn Trần Đình Tài5B
11 Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Vũ Thị Hồng Mai Phạm Kim Chung  Trần Thị Thanh Phương6
12 Nguyễn Thị Thu (Trọng) Bùi Duy Thông (Chomutov)  Nguyễn Văn Trọng Trịnh Anh Tú 7
13 Trần Thị Linh Chi  Phạm Thanh Hương  Dzurenda Anna Nguyễn Thị Thảo (Brno)7B
14 Trần Quang Hùng  Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hiền Nguyễn Thế Minh8
15 Đàm Văn Kính (Brno) Phạm Hùng Thái (Brno) Trần Mạnh Đại (Brno) Tô Hoài Nam (Brno)9A
16 Đặng Xuân Đạt Nguyễn Đức Tuấn Dzurenda Vladimír Trần Anh Việt9B
17 Lương Sĩ Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Đoàn Bộ10A
18 Đinh Việt Phan Quốc Hải Lê Văn Nam Huỳnh Minh Long (Brno)10B
19 Phạm Sỹ Ngải Nguyễn Xuân Nghĩa Nguyễn Văn Hùng (Cheb) Nguyễn Chris Phụng11A
20 Đỗ Thanh Sơn Nguyễn Văn Hạng Đỗ Hữu Chiến Nguyễn Văn Thập11B
21 Phạm Ngọc Toàn Hà Minh Xuân  Chanapan Chaiporm12A
22 Ngô Quang Thuận Nguyễn Tất Hùng (Brno) Vũ Văn Cư Đỗ Việt Tuyến13A
23 Nguyễn Hồng Sơn Trần Thanh Tuấn Vũ Hoàng Lâm (KV) Đỗ Quốc Hưng (Brno)13B
24 Trần Minh Tơ  Vũ Thị Ưu Vũ Thị Kim  Tranová Nga14
25 Nguyễn Kim Thoa  Dương Thị Tâm Phùng Thị Luyến  Nguyễn Thị Thu (Cường)15
26 Lương Bình Huyên  Phạm Khắc Lương  Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Minh Hiền16A
27 Nguyễn Thị Chung Nguyễn Thị Kim Cúc (Brno) Trịnh Minh Khanh  Phùng Thị Lan Phương (Brno) 16B
28 Nguyễn Văn Tới Đoàn Minh Đông Vũ Văn Bảo Lê Việt Cường17
29 Nguyễn Tường Lân Nguyễn Đức Ngọc Trần Sơn Sâm Đỗ Quốc Thắng (Brno)17B
30 Nguyễn Quyết Thắng Phạm Văn Thuỵ Trần Việt Hùng (Cheb) Mai Văn Rao18
31 Nguyễn Khắc Thành Ngô Mạnh Cường Nguyễn Văn Hiệp (Tachov) Nguyễn Hải Bình18B
32 Dương Chí Hiển Lưu Danh Huyên (Most)  Lê Thanh Hùng (Brno) Nguyễn Văn Trung (Brno)14B
33 Vũ Tiến Dũng (Brno) Nguyễn Văn Tiến (Brno) Nguyễn Xuân Nha (Ústí)15B


AAA57
Error, insert query failed hihi