Chung kết 2019------21.10.2019. Sân: Černý Most

Lịch thi đấu In ra

1 Dương Đình Tùng Mai Hồng Thanh Nguyễn Văn Hạng Mai Văn Rao1A
2 Phan Sơn Nguyễn Xuân Nghĩa Nguyễn Thắng1B
3 Hồ Việt Nguyễn Văn Tới Nguyễn Thanh Vượng 2
4 Đoàn Minh Đông Trần Mạnh Hùng  Trần Tiến  Nguyễn Văn Thuấn3
5 Huỳnh Tấn Bình Phạm Hoàng Hải Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Lương Phùng4A
6 Nguyễn Đức Ngọc Mai Văn Đại Đặng Văn Minh (Châu)  Trần Sơn Sâm4B
7 Hồ Văn Hiền  Nguyễn Thế Minh Đỗ Ngọc Sơn  Nguyễn Đăng Khải5
8 Nguyễn Đoàn Bộ  Thân Văn Huyên Trần Minh Sơn  Dương Chí Hiển6
9 Vũ Thị Hồng Mai  Nguyễn Thị Thanh Yến (KV) Phạm Kim Chung  Nguyễn Thị Thu Thuỷ7
10 Trần Minh Tơ  Vũ Thị Ưu Nguyễn Thị Thu (Trọng)  Nguyễn Kim Thoa8
11 Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Trọng  Bùi Ngọc Xanh Ngọ Văn Hoàng ( Ústí)9
12 Nguyễn Minh Xuân Lê Văn Nam Phan Quốc Hải Ngô Quang Hùng10A
13 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Xuân Nha (Ústí) Nguyễn Xuân Hiệp Trần Tiệp (Ústí)11
14 Trần Thuận Vũ Trùng Dương Nguyễn Khắc Lập (Leipzig) Chu Minh Khánh12
15 Trịnh Anh Tú  Lương Bình Huyên  Phạm Khắc Lương Trương Doãn Thìn13
16 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Minh Hiền Trần Anh Việt Hà Nhân Hiền 14
17 Trần Thị Linh Chi  Phạm Thanh Hương Trần Thị Mến 15
18 Nguyễn Trường Sơn Lương Sĩ Lương Khánh Thiện  Lê Văn Dương 16
19 Phạm Ngọc Toàn  Trần Anh Đức Ngô Quang Thuận  Nguyễn Văn Tiệp17
20 Bùi Quý Thế Nguyễn Hữu Quý Nguyễn Xuân Huy (Brno) Trần Đình Tài18


AAA58
Error, insert query failed hihi