Xuân 2016------18.04.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Trần Mạnh Hùng Lương Bình Huyên Luyện Huy Hương8:40
2 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Ưu8:50
3 Nguyễn Văn Hạng Vũ Trùng Dương Mai Hồng Thanh9:00
4 Vũ Văn Bảo Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Xuân Hiệp Lê Quang Chung (Vi)9:10
5 Ngô Quang Hùng Thân Văn Huyên Bùi Quý Thế Lê Văn Nam9:20
6 Nguyễn Văn Thuấn Phan Sơn Hồ Văn Hùng Nguyễn Minh Xuân9:30
79:40
8 Nguyễn Hiếu Phạm Hoàng Hải Nguyễn Cao Thắng9:50


AAA6
Error, insert query failed hihi