Giải MixC------25.04.2016. Sân: Mstětice


Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Lương Bình Huyên Luyện Huy Hương Vũ Văn Bảo8:30
2 Nguyễn Lương Phùng Mai Hồng Thanh Nguyễn Văn Hạng Dương Đình Tùng8:40
3 Vũ Trùng Dương Bùi Ngọc Xanh Nguyễn Cao Thắng Trần Thanh Tuấn8:50
4 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Đỗ Thị Hải9:00
5 Trương Doãn Thìn Nguyễn Minh Xuân Lê Văn Nam Nguyễn Văn Tiệp9:10
6 Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Thuấn Hồ Văn Hiền Vũ Xuân Thu9:20
7 Phan Sơn Nguyễn Quang Minh Nguyễn Đức Tuấn Lê Quang Chung (Vi)9:30
8 Thân Văn Huyên Phạm Khắc Lương Bùi Quý Thế Hồ Văn Hùng9:40
9 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Khánh Nguyễn Xuân Hiệp9:50


AAA7
Error, insert query failed hihi