Giao lưu CLB------21.04.2016. Sân: Benátky

SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.696 (24)33 17.6 17
2Nguyễn Minh Hiền 13.588 (16)35 13.5 21
3Nguyễn Văn Thuấn 13.788 (16)36 13.7 22
4Trần Mạnh Hùng 11.686 (14)35 11.6 22
5Mai Hồng Thanh 7.980 (8)39 7.3 29
6Nguyễn Xuân Hiệp 13.191 (19)32 13.2 17
7Dương Đình Tùng 8.985 (13)36 8.9 23
8Hồ Văn Hùng 21.2101 (29)33 21.2 11
9Phạm Khắc Lương 28.5101 (29)40 26.5 12
10Vũ Văn Bảo 14.993 (21)33 14.9 17

1. Phạm Khắc Lương 40
2. Mai Hồng Thanh 39
3. Dương Đình Tùng 36
4. Nguyễn Văn Thuấn 36