Giao lưu CLB------06.05.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Lương Bình Huyên Trần Mạnh Hùng Nguyễn Văn Thuấn8:20
28:30
3 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng Đinh Việt8:40
4 Bùi Quý Thế Hồ Văn Hùng Nguyễn Xuân Hiệp Lê Văn Nam8:50
5 Phạm Đức Thọ Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Tiệp Phạm Tuấn9:00
6 Trần Minh Tơ Trần Thị Linh Chi Đỗ Thị Kim Liên9:10
7 Phan Sơn Nguyễn Đức Tuấn Lê Quang Chung (Vi)9:20
89:30
9 Nguyễn Minh Xuân Phạm Khắc Lương Vũ Văn Tuyến Nguyễn Văn Tới9:40
10 Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Vũ Trùng Dương9:50


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.7102 (30)26 17.8 10
2Nguyễn Minh Hiền 13.587 (15)36 13.5 22
3Nguyễn Cao Thắng 682 (10)35 6 26
4Nguyễn Minh Xuân 23.595 (23)40 21.9 16
5Nguyễn Đức Tuấn 34104 (32)43 30.5 10
6Lê Quang Chung (Vi) 30.1117 (45)27 30.3 3
7Bùi Quý Thế 11.690 (18)31 11.7 18
8Hồ Văn Hùng 21.394 (22)38 20.5 16
9Lương Bình Huyên 20.496 (24)31 20.5 14
10Nguyễn Xuân Hiệp 13.2101 (29)22 13.3 10
11Nguyễn Văn Tới 17.4103 (31)28 17.5 14
12Vũ Văn Tuyến 15.9103 (31)26 16 14
13Lê Văn Nam 1588 (16)37 14.7 22
14Nguyễn Văn Hạng 981 (9)40 8.2 28
15Mai Hồng Thanh 7.491 (19)30 7.5 19
16Phạm Khắc Lương 26.7103 (31)36 26.7 10
17Vũ Trùng Dương 10.293 (21)30 10.3 19
18Nguyễn Văn Thuấn 13.790 (18)33 13.7 18
19Trần Minh Tơ 1192 (20)30 11.1 19
20Phạm Hoàng Hải 11.293 (21)30 11.3 17
21Trần Mạnh Hùng 11.686 (14)35 11.6 22
22Nguyễn Văn Tiệp 27.5110 (38)33 27.5 9
23Trần Thị Linh Chi 24.5101 (29)35 24.5 10
24Vũ Văn Bảo 1592 (20)34 15 18
25Ngô Quang Hùng 7.589 (17)32 7.6 21
26Phạm Đức Thọ 13.185 (13)38 12.5 24
27Phạm Tuấn 20.396 (24)35 20.3 14
28Đỗ Thị Kim Liên 26.2108 (36)30 26.3 5
29Đinh Việt 6.397 (25)26 6.4 21

1. Nguyễn Đức Tuấn 43
2. Nguyễn Văn Hạng 40
3. Nguyễn Minh Xuân 40
4. Phạm Đức Thọ 38