Giao lưu CLB------06.05.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Lương Bình Huyên Trần Mạnh Hùng Nguyễn Văn Thuấn8:20
28:30
3 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng Đinh Việt8:40
4 Bùi Quý Thế Hồ Văn Hùng Nguyễn Xuân Hiệp Lê Văn Nam8:50
5 Phạm Đức Thọ Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Tiệp Phạm Tuấn9:00
6 Trần Minh Tơ Trần Thị Linh Chi Đỗ Thị Kim Liên9:10
7 Phan Sơn Nguyễn Đức Tuấn Lê Quang Chung (Vi)9:20
89:30
9 Nguyễn Minh Xuân Phạm Khắc Lương Vũ Văn Tuyến Nguyễn Văn Tới9:40
10 Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Vũ Trùng Dương9:50


AAA9
Error, insert query failed hihi