Danh sách nhà tài trợ năm 2019

Mai Văn Rao 7000 CZK
Nguyễn Văn Hạng 3000 CZK
Nguyễn Ngọc Anh 3000 CZK
Nguyễn Cao Thắng 5000 CZK
Nguyễn Đoàn Bộ 5000 CZK
Ngô Quang Hùng 20000 CZK
Lê Văn Nam 5000 CZK
Trần Anh Đức 3000 CZK
Vũ Văn Tuyến 10000 CZK
Trần Tiến 10000 CZK
Nguyễn Khắc Bốn 5000 CZK
Vũ Xuân Thu 5000 CZK
Nguyễn Văn Trọng 5000 CZK
Trần Thanh Tuấn 5000 CZK
Phan Đào Sơn 10000 CZK
Nguyễn Thắng 5000 CZK
Ngô Mạnh Cường 5000 CZK
Dương Đình Tùng 5000 CZK
Lê Văn Dương 5000 CZK
Đoàn Minh Đông - Nguyễn Thị Thu Thuỷ 10000 CZK và rất nhiều hiện vật giá trị
Lê Quang Chung víno cho giải Chung kết
Vũ Thị Ưu 5000 CZK
CLB Golf Ústí nad Labem 5000 CZK
Công ty Vinafour: 1 vé máy bay khứ hồi về VN