Giao lưu CLB------17.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Xanh    HCP:9.6   Playing HCP:   16
Trần Minh Tơ123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả55736564556466447593
Stableford22140221222212310231
Brutto Stableford11030111111101210117
TOPlist