Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:12.7   Playing HCP:   15
Thân Văn Huyên123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả35664573555356534484
Stableford42212212223322123339
Brutto Stableford31101102112211122224
TOPlist