Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.4   Playing HCP:   14
Phạm Hoàng Hải123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả46553554556485436386
Stableford31313231222203221437
Brutto Stableford20212121111102220324
TOPlist