Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:24.8   Playing HCP:   29
Nguyễn Đức Tuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả677556745785665565105
Stableford11222222310223212232
Brutto Stableford0001000110000110016
TOPlist