Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:16.2   Playing HCP:   19
Vũ Văn Tuyến123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả47853654555457846596
Stableford30023142223221021232
Brutto Stableford20012021112110010116
TOPlist