Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:19.4   Playing HCP:   22
Phạm Ngọc Toàn123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả56754564557476545595
Stableford21123232221212223235
Brutto Stableford10011111110101111114
TOPlist