Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Vàng    HCP:16.5   Playing HCP:   19
Nguyễn Văn Tới123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45776574656355535593
Stableford32100222122323232234
Brutto Stableford21000101011212121117
TOPlist