Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:8.2   Playing HCP:   11
Trần Thuận123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45654564646466445589
Stableford22212221131212212130
Brutto Stableford21111111021101211119
TOPlist