Chung kết 2016------24.10.2016. Sân: Mstětice

Tee phát bóng: Trắng    HCP:6.2   Playing HCP:   9
Đinh Việt123456789101112131415161718Tổng
INDEX135111537117910148261618412
PAR44543453445345434472
Kết quả45656554558256745592
Stableford22110231210422012127
Brutto Stableford21110121110311011119
TOPlist