Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:10.7   Playing HCP:   12
Nguyễn Minh Xuân123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả661086474474455438398
Stableford11001211313232230329
Brutto Stableford00000201202221220218
TOPlist