Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:19.4   Playing HCP:   22
Nguyễn Quốc Minh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả45568473565586556598
Stableford33120323222212211133
Brutto Stableford21010202111100100013
TOPlist