Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:12.3   Playing HCP:   13
Mai Văn Rao123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả64366464444865544487
Stableford13321221343022122236
Brutto Stableford02210211232011112123
TOPlist