Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:15   Playing HCP:   17
Lê Văn Dương123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả46667665495566455499
Stableford31020121302221311227
Brutto Stableford20010010201110201113
TOPlist