Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:28   Playing HCP:   32
Nguyễn Trung Tuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả8759548587857106595121
Stableford01203311020320120223
Brutto Stableford0000120000010000004
TOPlist