Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:5.1   Playing HCP:   8
Phan Quốc Hải123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55557463565555445488
Stableford12120222112132221128
Brutto Stableford11020212111121211121
TOPlist