Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:27.5   Playing HCP:   32
Nguyễn Thanh Vượng123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả76677510367710777665119
Stableford12121203221021011224
Brutto Stableford0000010200000000003
TOPlist