Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:7.6   Playing HCP:   11
Trần Thanh Tuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả44564454654485749593
Stableford33113231133202020030
Brutto Stableford22012221022201010020
TOPlist