Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.8   Playing HCP:   14
Nguyễn Minh Xuân123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55578354585565457395
Stableford22110331202222210329
Brutto Stableford11000321101111200217
TOPlist