Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9   Playing HCP:   13
Vũ Trùng Dương123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả54697456556454554493
Stableford23000230231233112230
Brutto Stableford12000220120222102120
TOPlist