Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:11.7   Playing HCP:   13
Nguyễn Ngọc Anh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55565353746785466393
Stableford22122332041002200329
Brutto Stableford11011322030001200219
TOPlist