Giao lưu CLB------31.03.2016. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Đỏ    HCP:15.1   Playing HCP:   18
Trần Minh Tơ123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả54355573554556544484
Stableford23332213233231223242
Brutto Stableford12221102122120112124
TOPlist