Khai Xuân 2017------23.03.2017. Sân: Černý Most

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hậu9:40
2 Lê Văn Nam Nguyễn Trường Sơn Vũ Trùng Dương Nguyễn Văn Thuấn9:50
3 Luyện Huy Hương Phạm Ngọc Toàn Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Ngọc Anh10:00
4 Nguyễn Minh Hiền Lê Quang Chung (Vi) Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên10:10
5 Dương Đình Tùng Nguyễn Văn Hạng Trần Thanh Tuấn Mai Hồng Thanh10:20
6 Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Rao Đoàn Minh Đông10:30
7 Lương Sĩ Phan Sơn10:40


Hạng A - HCP: 0-15.7
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 12.898 (26)26 12.9 13
2Dương Đình Tùng 7.989 (17)31 8 19
3Luyện Huy Hương 15.790 (18)37 15.4 19
4Vũ Trùng Dương 10.494 (22)28 10.5 16
5Nguyễn Văn Hạng 7.390 (18)28 7.4 20
6Vũ Thị Hồng Mai 11.285 (13)37 11 24
7Trần Minh Tơ 9.894 (22)29 9.9 15
8Nguyễn Văn Thuấn 12.492 (20)31 12.5 17
9Vũ Thị Kim 10.881 (9)40 10 27
10Trần Thanh Tuấn 8.899 (27)25 8.9 14
11Lê Văn Nam 10.288 (16)32 10.3 20
12Mai Hồng Thanh 5.982 (10)35 5.9 26
13Nguyễn Xuân Hiệp 13.591 (19)33 13.5 17

1. Vũ Thị Kim 40
2. Vũ Thị Hồng Mai 37
3. Luyện Huy Hương 37
4. Mai Hồng Thanh 35


Hạng B - HCP: 15.8-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 19.3101 (29)30 19.4 10
2Lương Bình Huyên 20.8103 (31)27 20.9 11
3Nguyễn Trường Sơn 19.195 (23)38 18.3 18
4Đoàn Minh Đông 36114 (42)41 33.5 6
5Lê Quang Chung (Vi) 21.9103 (31)32 21.9 6
6Phạm Khắc Lương 21.597 (25)34 21.5 13
7Nguyễn Ngọc Anh 36107 (35)45 31.5 8
8Phạm Ngọc Toàn 19.4104 (32)29 19.5 10
9Vũ Thị Hậu 32.5118 (46)30 32.7 2
10Mai Văn Rao 36100 (28)52 28 12
11Nguyễn Quốc Minh 31.2127 (55)23 31.4 2
12Lương Sĩ 1900 19 0

1. Mai Văn Rao 52
2. Nguyễn Ngọc Anh 45
3. Đoàn Minh Đông 41
4. Nguyễn Trường Sơn 38