Khai Xuân 2017------23.03.2017. Sân: Černý Most

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hậu9:40
2 Lê Văn Nam Nguyễn Trường Sơn Vũ Trùng Dương Nguyễn Văn Thuấn9:50
3 Luyện Huy Hương Phạm Ngọc Toàn Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Ngọc Anh10:00
4 Nguyễn Minh Hiền Lê Quang Chung (Vi) Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên10:10
5 Dương Đình Tùng Nguyễn Văn Hạng Trần Thanh Tuấn Mai Hồng Thanh10:20
6 Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Rao Đoàn Minh Đông10:30
7 Lương Sĩ Phan Sơn10:40


AAA17
Error, insert query failed hihi