Vestec Open------17.10.2017. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Trần Mạnh Hùng Tạ Quốc Huân Mai Hồng Thanh Luyện Huy Hương9:30
2 Ngô Mạnh Cường Ngô Quang Hùng Nguyễn Lương Phùng Nguyễn Quyết Thắng9:40
3 Vũ Thị Hồng Mai Phạm Kim Chung Trần Thị Linh Chi Nguyễn Minh Hiền (Ms)9:50
4 Lê Văn Nam Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Thập10:00
5 Nguyễn Văn Tới Bùi Quý Thế Thân Văn Huyên Phạm Khắc Lương10:10
6 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Tường Lân Lương Sĩ Lê Quang Chung (Vi)10:20
7 Vũ Thị Hậu Đỗ Thị Hải Nguyễn Kim Thoa Phạm Thanh Hương10:30
8 Trần Anh Việt Chu Minh Khánh Phạm Ngọc Toàn Lê Việt Cường10:40
9 Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Cao Thắng Trần Thanh Tuấn Trần Quang Hùng10:50
10 Nguyễn Minh Hiền Lương Khánh Thiện Phạm Mạnh Tuấn Dương Đình Tùng11:00
11 Mai Văn Rao Huỳnh Tấn Bình Đinh Việt Phạm Hoàng Hải11:10
12 Lương Bình Huyên Hồ Văn Hùng Vũ Văn Bảo Vũ Anh Dũng11:20
13 Dương Chí Hiển Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Quang Minh Nguyễn Văn Tiệp11:30
14 Nguyễn Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Trần Anh Đức Chanapan Chaiporm11:40
15 Nguyễn Khánh Phạm Đức Thọ Đoàn Minh Đông Lê Văn Dương11:50


AAA27
Error, insert query failed hihi