Slapy Summer 2018------04.07.2018. Sân: Slapy

Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Trung Tuấn Trần Minh Tơ Phạm Ngọc Toàn9:00
2 Phan Sơn Nguyễn Ngọc Anh Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Trọng9:10
3 Lương Khánh Thiện  Mai Văn Đại Dương Việt Anh Đặng Văn Minh (Châu)9:20
4 Trần Thuận Vũ Trùng Dương Nguyễn Minh Xuân Dương Đình Khoa9:30
5 Phan Quốc Hải Nguyễn Trường Sơn Lê Văn Nam Lương Sĩ9:40


Xuất phát hố số 10

1 Nguyễn Anh Thư Vũ Thị Ưu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Nguyễn Thị Thu (Trọng)9:00
2 Nguyễn Cao Thắng Mai Văn Rao Nguyễn Phong Nguyễn Văn Hạng9:10
3 Lương Bình Huyên  Đỗ Xuân Đông Nguyễn Đức Ngọc Trần Đình Phú (Huy)9:20
4 Nguyễn Minh Hiền  Trần Mạnh Hùng Nguyễn Quốc Minh Trần Anh Việt9:30
5 Luyện Huy Hương Dương Đình Tùng Hồ Văn Hùng9:40
6 Nguyễn Hồng Phong Đỗ Hùng Sơn Chanapan Chaiporm9:50
7 Đoàn Minh Đông Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Tiệp10:00AAA36
Error, insert query failed hihi