Giao lưu CLB------16.07.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Kim  Vũ Thị Ưu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trần Minh Tơ 12:00
2 Lê Văn Nam Nguyễn Trường Sơn Dương Đình Khoa  Trần Thanh Tuấn12:10
3 Trần Anh Đức Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Minh Hiền 12:20
4 Dương Đình Tùng Mai Văn Rao Nguyễn Cao Thắng Vũ Trùng Dương12:30
5 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Văn Hạng Vũ Văn Kim Đoàn Minh Đông12:40
6 Mai Văn Đại  Đặng Văn Minh (Châu) Nguyễn Đức Tuấn12:50
7 Nguyễn Văn Thuấn Vũ Văn Bảo Thân Văn Huyên13:00
8 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Tiệp Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Trung Tuấn13:10


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Vũ Văn Bảo 13.500 13.5 0
2Trần Anh Đức 16.400 16.4 0
3Nguyễn Đức Tuấn 20.400 20.4 0
4Nguyễn Minh Hiền 1100 11 0
5Mai Văn Đại 2800 28 0
6Đặng Văn Minh (Châu) 24.100 24.1 0
7Thân Văn Huyên 1100 11 0
8Lê Văn Nam 10.400 10.4 0
9Nguyễn Văn Thuấn 10.100 10.1 0
10Nguyễn Quốc Minh 18.500 18.5 0
11Nguyễn Trường Sơn 12.700 12.7 0
12Dương Đình Tùng 8.300 8.3 0
13Nguyễn Văn Hạng 6.100 6.1 0
14Nguyễn Văn Tới 16.300 16.3 0
15Nguyễn Cao Thắng 4.900 4.9 0
16Trần Minh Tơ 6.700 6.7 0
17Vũ Văn Kim 9.200 9.2 0
18Vũ Thị Ưu 12.700 12.7 0
19Dương Đình Khoa 1000 10 0
20Trần Thanh Tuấn 8.900 8.9 0
21Vũ Thị Kim 900 9 0
22Nguyễn Thị Thu Thuỷ 25.500 25.5 0
23Đoàn Minh Đông 15.300 15.3 0
24Nguyễn Minh Xuân 10.486 (14)34 10.4 24
25Nguyễn Văn Tiệp 17.299 (27)31 17.3 16
26Lê Quang Chung (Vi) 15.898 (26)29 15.9 16
27Nguyễn Trung Tuấn 28115 (43)26 28.2 2
28Vũ Trùng Dương 10.400 10.4 0
29Mai Văn Rao 9.600 9.6 0