Giao lưu CLB------16.07.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Kim  Vũ Thị Ưu  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trần Minh Tơ 12:00
2 Lê Văn Nam Nguyễn Trường Sơn Dương Đình Khoa  Trần Thanh Tuấn12:10
3 Trần Anh Đức Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Minh Hiền 12:20
4 Dương Đình Tùng Mai Văn Rao Nguyễn Cao Thắng Vũ Trùng Dương12:30
5 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Văn Hạng Vũ Văn Kim Đoàn Minh Đông12:40
6 Mai Văn Đại  Đặng Văn Minh (Châu) Nguyễn Đức Tuấn12:50
7 Nguyễn Văn Thuấn Vũ Văn Bảo Thân Văn Huyên13:00
8 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Tiệp Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Trung Tuấn13:10


AAA38
Error, insert query failed hihi