Giải MixC------07.09.2018. Sân: Zbraslav


Lịch thi đấu In ra

1 Dương Đình Khoa Nguyễn Minh Hiền  Phạm Ngọc Toàn  Nguyễn Xuân Hiệp8:00
2 Trần Thanh Tuấn Mai Hồng Thanh Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Quyết Thắng8:10
3 Bùi Ngọc Xanh Nguyễn Văn Hạng Bùi Quý Thế Nguyễn Thắng8:20
4 Trần Mạnh Hùng  Nguyễn Đức Ngọc  Phạm Khắc Lương Dương Chí Hiển8:30
5 Vũ Thị Hồng Mai Trần Minh Tơ  Vũ Thị Kim Vũ Thị Ưu 8:40
6 Đoàn Minh Đông Thân Văn Huyên Nguyễn Ngọc Anh Chu Minh Khánh8:50
7 Lê Văn Nam Nguyễn Văn Tiệp Trần Anh Đức Nguyễn Văn Thập9:00
8 Nguyễn Văn Thuấn Vũ Xuân Thu Hồ Văn Hiền Đinh Việt9:10
9 Phan Quốc Hải Mai Văn Rao Vũ Trùng Dương Nguyễn Minh Xuân9:20
10 Nguyễn Đoàn Bộ Lê Văn Dương Lương Khánh Thiện  Vũ Văn Bảo9:30
11 Lương Bình Huyên  Vũ Hồng Quân Trần Anh Việt Trần Minh Sơn9:40
12 Nguyễn Tường Lân Nguyễn Quốc Minh Luyện Huy Hương Nguyễn Đức Tuấn9:50


AAA40
Error, insert query failed hihi