Giao lưu CLB------05.10.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Phan Sơn Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Thị Thu (Trọng)10:40
2 Nguyễn Quốc Minh Phạm Ngọc Toàn Nguyễn Cao Thắng Bùi Quý Thế10:50
3 Trần Thanh Tuấn Nguyễn Hiếu Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng11:00
4 Lương Khánh Thiện Nguyễn Đức Tuấn Dương Việt Anh Luyện Huy Hương11:10
511:20
6 Hồ Việt Nguyễn Đức Ngọc Trần Đình Phú (Huy)11:30
7 Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Trần Thuận11:40


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Đức Ngọc 22.2120 (48)18 22.3 2
2Nguyễn Hiếu 9.595 (23)27 9.6 14
3Nguyễn Đức Tuấn 17.4108 (36)20 17.5 5
4Nguyễn Quốc Minh 1894 (22)34 18 15
5Lương Khánh Thiện 12.988 (16)34 12.9 21
6Phan Sơn 13.691 (19)32 13.7 18
7Nguyễn Văn Trọng 28116 (44)25 28.2 3
8Nguyễn Thị Thu (Trọng) 28118 (46)24 28.2 5
9Nguyễn Minh Hiền 11.100 11.1 0
10Nguyễn Cao Thắng 4.884 (12)32 4.9 24
11Nguyễn Văn Hạng 4.782 (10)34 4.7 28
12Dương Việt Anh 17.9102 (30)26 18 10
13Vũ Trùng Dương 9.100 9.1 0
14Trần Minh Tơ 6.692 (20)29 6.7 19
15Vũ Thị Kim 9.198 (26)25 9.2 12
16Trần Thanh Tuấn 7.788 (16)31 7.8 20
17Luyện Huy Hương 11.3102 (30)24 11.4 13
18Hồ Việt 2800 28 0
19Trần Đình Phú (Huy) 19.6107 (35)25 19.7 9
20Ngô Quang Hùng 689 (17)29 6.1 20
21Phạm Ngọc Toàn 13.398 (26)27 13.4 15
22Bùi Quý Thế 9.191 (19)31 9.2 19
23Trần Thuận 7.400 7.4 0

1. Nguyễn Văn Hạng 34
2. Lương Khánh Thiện 34
3. Nguyễn Quốc Minh 34
4. Nguyễn Cao Thắng 32


SttGolferStableford
1 Trần Thanh Tuấn 31
2 Phạm Ngọc Toàn 27
3 Nguyễn Cao Thắng 32
4 Nguyễn Văn Hạng 34
5 Lương Khánh Thiện 34
6 Dương Việt Anh 26
7 Nguyễn Văn Trọng 25
8 Vũ Thị Kim 25
9 Nguyễn Đức Ngọc 18
Tổng cộng252
SttGolferStableford
1 Nguyễn Quốc Minh 34
2 Bùi Quý Thế 31
3 Nguyễn Hiếu 27
4 Nguyễn Đức Tuấn 20
5 Nguyễn Thị Thu (Trọng) 24
6 Trần Minh Tơ 29
7 Luyện Huy Hương 24
8 Trần Đình Phú (Huy) 25
9 Ngô Quang Hùng 29
Tổng cộng243