Giao lưu CLB------05.10.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Phan Sơn Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Thị Thu (Trọng)10:40
2 Nguyễn Quốc Minh Phạm Ngọc Toàn Nguyễn Cao Thắng Bùi Quý Thế10:50
3 Trần Thanh Tuấn Nguyễn Hiếu Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng11:00
4 Lương Khánh Thiện Nguyễn Đức Tuấn Dương Việt Anh Luyện Huy Hương11:10
511:20
6 Hồ Việt Nguyễn Đức Ngọc Trần Đình Phú (Huy)11:30
7 Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Trần Thuận11:40


AAA43
Error, insert query failed hihi