Hot Summer------03.06.2019. Sân: Panorama - River Forest


Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Trung Tuấn Nguyễn Văn Trọng Phan Sơn 9:00
2 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Đức Ngọc  Hồ Việt Đặng Văn Minh (Châu)9:10
3 Trần Mạnh Hùng  Nguyễn Xuân Hiệp Đỗ Hùng Sơn  Hồ Văn Hùng9:20
4 Vũ Thị Hồng Mai  Phạm Kim Chung Nguyễn Thị Thu (Trọng) Đỗ Thị Hải 9:30
5 Vũ Thị Ưu  Vũ Thị Kim  Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Hậu9:40
6 Trần Quang Hùng  Nguyễn Kim Thoa Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Đoàn Minh Đông9:50
7 Dương Chí Hiển Nguyễn Quốc Minh  Phạm Ngọc Toàn  Phạm Khắc Lương10:00
8 Tạ Quốc Huân Nguyễn Đoàn Bộ Trần Anh Việt  Dương Đình Khoa 10:10
9 Đỗ Đình Tuấn Ngô Quang Hùng  Nguyễn Thắng Nguyễn Văn Hạng10:20


Xuất phát hố số 10

1 Đinh Việt  Chu Minh Khánh Trần Anh Đức  Lê Văn Nam9:00
2 Nguyễn Minh Hiền  Chanapan Chaiporm Nguyễn Hồng Sơn  Hồ Văn Hiền9:10
3 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Ngọc Anh  Dương Đình Tùng Phạm Đức Thọ9:20
4 Nguyễn Trường Sơn  Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Văn Thập9:30
5 Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Minh Xuân  Phan Quốc Hải Nguyễn Hiếu 9:40
6 Lê Văn Dương  Lương Bình Huyên  Nguyễn Hải Bình Phạm Thanh Hương9:50
7 Trần Thanh Tuấn  Phạm Hoàng Hải  Trần Thuận Lương Sĩ10:00
8 Nguyễn Văn Thuấn Mai Hồng Thanh Bùi Quý Thế Đỗ Ngọc Hồi10:10
9 Dương Việt Anh Mai Văn Đại  Trần Minh Sơn Trần Thân Thiện10:20
10 Ngô Mạnh Cường Mai Văn Rao Nguyễn Khắc Thành Bùi Văn Anh (Brno)10:30
1110:40Hạng A - HCP: 0-9.9
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Mai Văn Rao 7.283 (11)35 7.2 27
2Nguyễn Minh Xuân 9.790 (18)31 9.8 19
3Phan Quốc Hải 5.485 (13)30 5.5 23
4Trần Thanh Tuấn 7.390 (18)30 7.4 24
5Vũ Thị Kim 9.5102 (30)26 9.6 15
6Phạm Hoàng Hải 9.784 (12)36 9.7 24
7Trần Thuận 6.991 (19)28 7 19
8Đỗ Đình Tuấn 7.5101 (29)21 7.6 14
9Vũ Thị Hồng Mai 8.193 (21)29 8.2 17
10Trần Mạnh Hùng 7.489 (17)30 7.5 21
11Ngô Quang Hùng 6.392 (20)27 6.4 21
12Nguyễn Thắng 4.487 (15)30 4.5 25
13Nguyễn Văn Hạng 583 (11)32 5.1 26
14Nguyễn Văn Thuấn 8.589 (17)32 8.6 22
15Đinh Việt 5.483 (11)32 5.5 25
16Mai Hồng Thanh 5.779 (7)37 5.5 29
17Lê Văn Nam 9.788 (16)33 9.8 23
18Dương Đình Tùng 888 (16)31 8.1 21
19Bùi Quý Thế 9.393 (21)27 9.4 17
20Nguyễn Hiếu 989 (17)31 9.1 21
21Nguyễn Cao Thắng 584 (12)31 5.1 24
22Nguyễn Quyết Thắng 8.698 (26)26 8.7 17
23Ngô Mạnh Cường 5.985 (13)33 6 25
24Nguyễn Khắc Thành 600 6 0
25Đỗ Ngọc Hồi 9.800 9.8 0

1. Mai Hồng Thanh 37
2. Phạm Hoàng Hải 36
3. Mai Văn Rao 35
4. Ngô Mạnh Cường 33


Hạng B - HCP: 10-15.1
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 11.500 11.5 0
2Nguyễn Xuân Hiệp 11.391 (19)29 11.4 18
3Phan Sơn 13.998 (26)25 14 13
4Dương Đình Khoa 1094 (22)26 10.1 19
5Nguyễn Kim Thoa 11.788 (16)34 11.7 20
6Trần Quang Hùng 10.594 (22)26 10.6 17
7Nguyễn Đoàn Bộ 14.600 14.6 0
8Trần Anh Đức 12.693 (21)29 12.7 19
9Vũ Thị Ưu 1394 (22)32 13.1 20
10Lê Văn Dương 11.796 (24)25 11.8 17
11Phạm Ngọc Toàn 13.699 (27)25 13.7 13
12Nguyễn Ngọc Anh 1290 (18)34 12 22
13Lương Sĩ 11.195 (23)27 11.2 17
14Chu Minh Khánh 11.794 (22)28 11.8 18
15Đoàn Minh Đông 13.797 (25)28 13.8 17
16Nguyễn Văn Tiệp 15.192 (20)33 15.1 19
17Phạm Kim Chung 12.7105 (33)23 12.8 11
18Tạ Quốc Huân 10.493 (21)28 10.5 18
19Chanapan Chaiporm 14.300 14.3 0
20Nguyễn Hải Bình 15.189 (17)36 15.1 21
21Hồ Văn Hiền 10.700 10.7 0
22Phạm Đức Thọ 12.591 (19)31 12.6 20
23Vũ Văn Bảo 13.8100 (28)23 13.9 12
24Nguyễn Trường Sơn 13105 (33)21 13.1 11
25Nguyễn Văn Thập 11.200 11.2 0
26Bùi Văn Anh (Brno) 1100 11 0

1. Nguyễn Hải Bình 36
2. Nguyễn Ngọc Anh 34
3. Nguyễn Kim Thoa 34
4. Nguyễn Văn Tiệp 33


Hạng C - HCP: 15.2-28
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Đức Ngọc 20.898 (26)37 20.4 17
2Đỗ Hùng Sơn 16.1112 (40)20 16.2 9
3Dương Chí Hiển 21.4105 (33)29 21.5 11
4Lê Quang Chung (Vi) 16.298 (26)27 16.3 12
5Trần Anh Việt 17.100 17.1 0
6Nguyễn Quốc Minh 16.9100 (28)27 17 13
7Trần Minh Sơn 22.400 22.4 0
8Nguyễn Thị Thu (Trọng) 28123 (51)18 28.2 3
9Nguyễn Văn Trọng 28110 (38)29 28.2 8
10Dương Việt Anh 18.100 18.1 0
11Lương Bình Huyên 19.3109 (37)23 19.4 9
12Nguyễn Thị Thu Thuỷ 23.8113 (41)26 23.9 8
13Mai Văn Đại 25.200 25.2 0
14Đặng Văn Minh (Châu) 24.3110 (38)28 24.4 11
15Nguyễn Trung Tuấn 28117 (45)23 28.2 5
16Trần Thị Linh Chi 17.8101 (29)29 17.9 14
17Đỗ Thị Hải 16.7108 (36)21 16.8 7
18Nguyễn Hồng Sơn 15.691 (19)34 15.6 18
19Hồ Việt 27.5117 (45)25 27.7 7
20Phạm Khắc Lương 18.7104 (32)26 18.8 10
21Vũ Thị Hậu 26.7115 (43)25 26.9 5
22Trần Thân Thiện 18.300 18.3 0
23Phạm Thanh Hương 22.6108 (36)28 22.7 7
24Hồ Văn Hùng 16.8101 (29)25 16.9 11
25Nguyễn Văn Tới 16.397 (25)30 16.4 14

1. Nguyễn Đức Ngọc 37
2. Nguyễn Hồng Sơn 34
3. Nguyễn Văn Tới 30
4. Trần Thị Linh Chi 29