Hot Summer------03.06.2019. Sân: Panorama - River Forest


Lịch thi đấu In ra

Xuất phát hố số 1

1 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Trung Tuấn Nguyễn Văn Trọng Phan Sơn 9:00
2 Lê Quang Chung (Vi)  Nguyễn Đức Ngọc  Hồ Việt Đặng Văn Minh (Châu)9:10
3 Trần Mạnh Hùng  Nguyễn Xuân Hiệp Đỗ Hùng Sơn  Hồ Văn Hùng9:20
4 Vũ Thị Hồng Mai  Phạm Kim Chung Nguyễn Thị Thu (Trọng) Đỗ Thị Hải 9:30
5 Vũ Thị Ưu  Vũ Thị Kim  Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Hậu9:40
6 Trần Quang Hùng  Nguyễn Kim Thoa Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Đoàn Minh Đông9:50
7 Dương Chí Hiển Nguyễn Quốc Minh  Phạm Ngọc Toàn  Phạm Khắc Lương10:00
8 Tạ Quốc Huân Nguyễn Đoàn Bộ Trần Anh Việt  Dương Đình Khoa 10:10
9 Đỗ Đình Tuấn Ngô Quang Hùng  Nguyễn Thắng Nguyễn Văn Hạng10:20


Xuất phát hố số 10

1 Đinh Việt  Chu Minh Khánh Trần Anh Đức  Lê Văn Nam9:00
2 Nguyễn Minh Hiền  Chanapan Chaiporm Nguyễn Hồng Sơn  Hồ Văn Hiền9:10
3 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Ngọc Anh  Dương Đình Tùng Phạm Đức Thọ9:20
4 Nguyễn Trường Sơn  Vũ Văn Bảo Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Văn Thập9:30
5 Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Minh Xuân  Phan Quốc Hải Nguyễn Hiếu 9:40
6 Lê Văn Dương  Lương Bình Huyên  Nguyễn Hải Bình Phạm Thanh Hương9:50
7 Trần Thanh Tuấn  Phạm Hoàng Hải  Trần Thuận Lương Sĩ10:00
8 Nguyễn Văn Thuấn Mai Hồng Thanh Bùi Quý Thế Đỗ Ngọc Hồi10:10
9 Dương Việt Anh Mai Văn Đại  Trần Minh Sơn Trần Thân Thiện10:20
10 Ngô Mạnh Cường Mai Văn Rao Nguyễn Khắc Thành Bùi Văn Anh (Brno)10:30
1110:40AAA51
Error, insert query failed hihi