Preholiday------24.06.2019. Sân: Mladá Boleslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền  Lê Quang Chung (Vi)  Hồ Việt Phan Sơn9:00
2 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Thắng Lê Văn Nam9:10
3 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Quốc Minh  Nguyễn Văn Tiệp Đặng Văn Minh (Châu) 9:20
4 Nguyễn Ngọc Anh Chu Minh Khánh Nguyễn Huy Quang  Dương Đình Tùng9:30
5 Vũ Văn Bảo Nguyễn Xuân Hiệp Thân Văn Huyên Tạ Quốc Huân9:40
6 Trần Minh Sơn  Dương Chí Hiển Nguyễn Đức Tuấn9:50
7 Lương Sĩ Trần Anh Đức Nguyễn Minh Xuân Đinh Việt10:00


Hạng A - HCP: 0-11.8
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Dương Đình Tùng 7.487 (15)33 7.5 23
2Lương Sĩ 11.288 (16)33 11.3 20
3Nguyễn Minh Hiền 11.598 (26)24 11.6 12
4Mai Văn Rao 6.587 (15)31 6.6 22
5Nguyễn Ngọc Anh 10.294 (22)30 10.3 18
6Nguyễn Cao Thắng 5.100 5.1 0
7Nguyễn Văn Hạng 4.383 (11)33 4.4 26
8Nguyễn Thắng 4.500 4.5 0
9Nguyễn Minh Xuân 9.883 (11)39 9.2 25
10Đinh Việt 5.591 (19)27 5.6 18
11Thân Văn Huyên 10.887 (15)33 10.9 21
12Tạ Quốc Huân 10.589 (17)31 10.6 19
13Chu Minh Khánh 11.887 (15)37 11.5 21
14Nguyễn Xuân Hiệp 11.489 (17)32 11.5 20
15Lê Văn Nam 985 (13)36 9 23
16Lê Văn Dương 11.800 11.8 0

1. Nguyễn Minh Xuân 39
2. Chu Minh Khánh 37
3. Lê Văn Nam 36
4. Nguyễn Văn Hạng 33


Hạng B - HCP: 11.9-28
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Hồ Việt 27.7101 (29)39 26.2 9
2Nguyễn Quốc Minh 1798 (26)32 17.1 16
3Đặng Văn Minh (Châu) 24.4103 (31)33 24.4 9
4Phan Sơn 1494 (22)30 14.1 17
5Trần Anh Đức 12.7100 (28)24 12.8 12
6Trần Minh Sơn 22.4103 (31)33 22.4 12
7Nguyễn Đoàn Bộ 14.690 (18)35 14.6 18
8Lê Quang Chung (Vi) 16.300 16.3 0
9Nguyễn Trung Tuấn 2800 28 0
10Nguyễn Đức Tuấn 17.798 (26)30 17.8 15
11Nguyễn Đức Ngọc 20.200 20.2 0
12Dương Chí Hiển 21.495 (23)38 20.6 15
13Vũ Văn Bảo 13.993 (21)32 14 18
14Nguyễn Hồng Kỳ 2800 28 0
15Nguyễn Huy Quang 2092 (20)39 18.8 16
16Nguyễn Văn Tiệp 15.196 (24)30 15.2 15

1. Nguyễn Huy Quang 39
2. Hồ Việt 39
3. Dương Chí Hiển 38
4. Nguyễn Đoàn Bộ 35